I’m looking for help and advice about...

Orzeczenia Sądowe dotyczące dzieci

Specjalistyczna porada prawna z zakresu prawa rodzinnego…

W 2014r Orzeczenia Sądowe dotyczące miejsca zamieszkania Dziecka (Child Residence Orders) zostały zastąpione przez Orzeczenia Sąsowe dotyczące Dzieci w wyniku wejcia w życie Utawy o Dzieciach i Rodzinach z 2014r. (The Chidlren & Familes Act 2014).

Orzeczenie Sądowe Dotyczące Dziecka definiuje:

     a) z kim dziecko ma mieszkać, spędzać czas lub kontaktować się w jakikolwiek inny sposób;

     b) kiedy dziecko ma mieszkać, spędzać czas lub kontaktować się z jakąkolwiek inną osobą.

Jest również wymagane, aby strony uczestniczyły w mediacji, zanim dojdzie do postępowania sądowego.

Neil Remnant doradza w sprawach  postępowania w kwestii dzieci i i może pomóc rodzicowi uzyskać kontakt ze swoim dzieckiem, w sytuacji gdy drugi rodzic działa nieracjonalnie i nie chce zezwolić na kontakt. Neil może również doradzać i pomagać w organizowaniu spotkań mediacyjnych, kontaktując klientów z zewnętrznym mediatorem.

Osoby korzystające z tej usługi poleciły nas również w związku ze spisaniem testamentu.

Neil Remnant 

Szef Działu Prawa Rodzinnego

01476 565 295

 

Oferujemy mozliwość ryczłtu, czyli stałej opłaty za całą usługę.

Skontaktuj się…

Porozmawiaj ze specjalistą…
A picture of Neil Remnant

Neil Remnant

Head of Family Law & Chartered Legal Executive
Share This