W 2015 r. ówczesny kanclerz – George Osborne – ogłosił, że wypłaty odszkodowań za drobne urazy kręgosłupa szyjnego zostaną zakazane z zamiarem ograniczenia tego, co przemysł ubezpieczeniowy nazywa “kulturą wynagrodzeń”.

Od tego czasu rozpoczęły się ważne konsultacje i mimo że ustawodawstwo nie zostało jeszcze zatwierdzone, Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że plany mające na celu zwiększenie limitu drobnych roszczeń do 5000 fubtów na roszczenie z tytułu wypadków drogowych zostaną wprowadzone w kwietniu 2019 roku.

Szczegóły są skomplikowane. Zasadniczo istnieje zamiar roszczeń typu whiplash [uraz kręgosłupa szyjnego spowodowany szarpnięciem], które skutkowałyby wypłaceniem rekompensaty poniżej 5000 funtów przez sąd ds. Drobnych Roszczeń [Small Cliams Court]. Oznacza to, że jeśli zostaniesz ranny w wypadku i doznasz drobnych obrażeń, prawdopodobnie będziesz musiał sam przejść przez procedurę sądową, aby uzyskać zadośćuczynienie i odszkodowanie, ponieważ prawnicy nie będą w stanie odzyskać swoich kosztów.

Nie ma wątpliwości, że uraz kręgosłupa szyjnego jest bolesny i powinieneś otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie, szczególnie jeśli jesteś niewinną ofiarą. Ale jeśli te nowe reformy będą wprowadzone w życie, to walka o sprawiedliwość będzie bardzo trudna.

Osoby, które chcą ubiegać się o odszkodowanie z tytułu urazu kręgosłupa szyjnego, muszą jak najszybciej zgłosić swoje roszczenie zanim zmiany prawa zostaną wprowadzone, ale nie należy się zniechęcać proponowanymi zmianami. Zgodnie z obowiązującym prawem możesz ubiegać się o odszkodowanie za ból, cierpienie i utratę udogodnień.

JMP Solicitors to wiodąca kancelaria zajmująca się roszczeniami odszkodowawczymi o urazay ciała, wspierająca i wspomagająca klientów w całym kraju. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj tutaj, wypełnij formularz kontktowy lub porozmawiaj z jednym z naszych prawników pod numerem 01476 565 295.

Share This